آقای دکتر محمدرضا فتوت از سال 1377 به طبابت بیماران در مناطق مختلف کشور اشتغال داشته و با تحقیق و بررسی در زمینه بیماریهای شایع پوستی در گستره جغرافیایی ایران به نتایجی دست یافته اند که منجر به درمان بسیاری از انواع بیماریهای پوست و مو گردیده است.

آقای دکتر فتوت بعنوان دانش آموخته دانشگاهها و موسسات معتبر کشورهای ایران؛ کانادا ؛آلمان و انجمن جراحان عمومی ایران در زمینه مراقبتهای زیبایی؛ پوست و مو دارای تجربیات عملی متعدد در اصلاح پوست و ترمیم مو؛ لیزر ؛  میکرونیدلینگ؛ مزوتراپی؛ رفع عوارض پیری پوست و مو؛ ترمیم محل سوختگی و زخم های بعد از جراحی؛ تغییر سایز؛ جوانسازی و سایر روشهای مرافبت از زیبایی میباشند و با استفاده از مدرن ترین تجهیزات دنیا به انجام این روش ها مشغول هستند.

فهرست